Spansk Stil

Afmeld nyheder
Montebello

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
Montebellos lovgrundlag siden 2007
Montebellos lovgrundlag siden 2007
Myndighedsansvaret for at yde vederlagsfri genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus er pr. 1. januar 2007 placeret i kommunerne, jf. Sundhedslovens § 140
Montebello
Myndigheds ansvaret gælder for såvel den almene genoptræning som foregår ambulant i kommunen og for den specielle genoptræning, som foregår ambulant på sygehusene. 

Montebello
Montebello er en afdeling under Frederikssund Hospital og yder intensiv genoptræning under indlæggelse. Indlæggelse kræver en henvisning fra egen læge eller læge på behandlende sygehus.

Montebello er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg (§ 86 i Sundhedsloven).Et tværfagligt team bestående af terapeut, læge og sygeplejerske visiterer til indlæggelse på Montebello.

Visitationen sker dels ud fra visitationsretningslinierne, dels en individuel vurdering af, om den henviste patient ud fra en faglig vurdering kan få det optimale udbytte af de tilbud der gives på Montebello.

Endelig kan kapacitets problemer have indflydelse på om der visiteres til et ophold.