Spansk Stil

Afmeld nyheder
2. halvår 2008

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
Flyt din pension til Luxembourg og tjen mange penge!
Spansk Stil
Nu kan du tjene penge ved at flytte din pensionsordning til Luxembourg. Mange får, endnu i dag, at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er fordel ved at flytte, men oplysningen er forkert.

I august 2008 fik du mulighed for at flytte din pensionskapital til Luxembourg uden at betale afgift på 60% til staten. Nu er der ingen afgift.
Det er så afgørende, om der er fordele ved en sådan flytning. Svaret hertil er enkelt: Ja, der er væsentlige fordele, hvis du tilrettelægger det rigtigt.

Størst fordel i Spanien
Er du bosiddende i Spanien er fordelene størst.
Bemærk, at alle der er bosiddende i Spanien i 2009 (herunder også alle de heldige, der er omfattet af overgangs-reglen om fritagelse for betaling af dansk skat på pensionsudbetalingen) skal betale pensionsafkastskat, hvis pensionsformuen bliver, hvor den er i dag.

Det skyldes, at beskatningsaftalen mellem Danmark og Spanien er opsagt med virkning for 1. januar 2009.
Nogle af fordelene er sikre, mens andre er afhængige af, hvem der forvalter din pensionsformue. Hvis du er godt tilfreds med den måde hvorpå din formue forvaltes, vil du ofte efter flytningen kunne bevare den samme forvalter efter flytningen.

Er du ikke tilfreds med den måde, hvorpå formuen forvaltes, så bør du agere jo hurtigere jo bedre. Får du under 5% netto forrentning om året, så kan det ikke gå stærkt nok med at flytte pensionsformuen.

Sikkerhed og risiko
Du vil måske sige, ”ja det lyder meget godt med de fordele, men det er nok usikkert og risikabelt?” Hertil kan Inwema sige, at det er ikke usikkert og risikabelt, og vi vil gerne forklare, hvorfor det forholder sig således ved at lave en gennemgang af, hvad der sker ved flytning af din pensionsformue:

1. PAL (pensionsafkastskat) på 15% kan undgås, både hvis din pensionsformue er placeret i et pengeinstitut og i et livsforsikringsselskab. På en typisk rateforsikringskapital for et ægtepar vil besparelsen i 2009 typisk udgøre 30.-60.000 kr.

2. Du kan i væsentligt omfang selv bestemme, hvem der skal forvalte din pensionsformue.
Uanset om formuen i dag ligger i et forsikringsselskab eller i en bank, kan du vælge at lade en bank placere dine aktiver, eller du kan selv bestemme placeringen. Du vil ofte også kunne bruge den samme bank som i dag, eller du kan få forskellige store udenlandske banker at vælge imellem.

3. Alle typer af pensionsordninger i banker og forsikringsselskaber kan du selv bestemme over. Dette gælder både ratepensioner og kapitalpensioner men også livrenter. Livrenter kan du i Danmark ikke selv bestemme over.

4. Placeringen følger de attraktive investeringsregler i Luxembourg og kan i visse tilfælde give mulighed for 100% placering i unoterede aktier eller anparter.

5. Du kan under visse betingelser også sælge dine ejendomme ind i et selskab og lægge aktierne i selskabet ind på din pensionsordning og derved få frigjort kontante midler.

6. Du kan vælge at investere i
strukturerede investeringsprodukter lavet af Europas bedste udbydere, hvor du kan opnå fuld kapitalgaranti (dvs. ikke miste din kapital eller dele heraf, som hvis du investerer i aktier). De bedste strukturerede produkter med kapitalgaranti giver ca. 15% afkast om året betinget af, at kursudviklingen på de underliggende aktier ikke stiger med mere end ca. 35% og ej heller falder med mere end ca. 35% altså med et udsving på op til ca. 70% i forhold til starttidspunktet.

7. Som det fremgår, er pensionsordninger i Luxembourg langt mere fleksible end i Danmark, og valget af typen af investeringer på en pensionsordning væsentligt større. Både bruttoforrentning og nettoforrentning kan således uden større risiko end nu forøges væsentligt.

8. Du kan sammenlægge forskellige pensionsordninger og dermed opnå fordele i form af lavere omkostninger ved forvaltningen af din pensionsformue.

9. Du kan også ”poole” dine skattebegunstigede pensionsordninger med ikke-skattebegunstiget opsparing og opnå bedre vilkår blot som følge af større kapital.

10. For personer, der bliver boende i Danmark, er fordelene alene i kraft af de fleksible investeringsmuligheder og frie valg af kapitalforvalter væsentlige.

Flyt kapitalen
Det fremgår klart, at flytning af din pensionskapital til Luxembourg stiller dig usædvanligt meget bedre end ved bevarelse af kapitalen i Danmark.
Stort set alle analyser vil vise fordele ved flytning. Spørgsmålet er typisk ikke, om der er fordele, men hvor store fordelene vil være.

Cand. jur. Hans Birkholm
inwema.dk

Læs også