Spansk Stil

Afmeld nyheder
2. halvår 2008

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
For personer bosiddende i Danmark Den gældende dobbeltbeskatnings-aftale imellem Danmark og Spanien ændrer ikke på Danmarks mulighed for at opkræve ejendomsværdiskat.
Spansk Stil
Aftalen giver dog mulighed for at trække de spanske formue- og ejendomsskatter (impuesto patrimones og IBI) fra i den ejendomsværdiskat der beregnes i Danmark.

Den dansk – spanske dobbeltbeskatningsaftale er opsagt med udgangen af 2008, således at der per den 1.1.2009 ikke består en dobbeltbeskatningsaftale. Dette forhold ændrer ikke umiddelbart på beskatningen i Danmark af en bolig beliggende i Spanien.

Det skyldes, at Danmark har interne regler, der fortsat vil kunne give nedslag i den danske indkomstskat for betalte formueskatter og andre skatter, der i dens natur minder om dansk ejendomsværdiskat.
Praksis for udenlandske ejendomme har været, at det var handelsværdien for ejendommen den 1. januar i året, der skulle anvendes som beregnings-grundlag for ejendomsværdiskatten.

Skattestop på bolig i udlandet
Hvis en person ejede boligen den 1. januar 2001, har personen dog, såfremt værdien her var lavere end i indeværende år, kunne anvende denne dato som beregningsgrundlag. Det følger af skattestoppet.

Hvis ejendommen er købt efter den 1. januar 2001, har personen kunne anvende købsprisen, hvis denne var lavere end handelsværdien den 1. januar i det indeværende år.
Har en person købt sin spanske bolig efter den 1. januar 2001, har personen altså ikke kunne anvende værdien den 1. januar 2001 som grundlag for beregningen af ejendomsværdiskatten.

Det er i modsætning til gældende regler for danske ejendomme, hvor beregningsgrundlaget for 2001 kan anvendes, selvom man først har erhvervet ejendommen efterfølgende.
Denne forskel i praksis er ved en dom ved EF-domstolen fra januar i år blevet kendt EU-stridig, ligesom Skatterådet i en nylig afgørelse har underkendt denne praksis.

SKAT skal derfor fremover ændre praksis på området, ligesom det ikke kan udelukkes, at det vil være nødvendigt med en lovændring.
SKAT har på denne baggrund ændret praksis vedrørende dansk ejendomsværdiskat af ejendomme beliggende i Spanien.

Penge tilbage i skat?
Hvis en person har betalt dansk ejendomsværdiskat af en ejendom beliggende i Spanien, har personen sandsynligvis betalt for meget. I så fald vil der være mulighed for at få genoptaget danske årsopgørelser for de år, man har ejet den spanske ejendom.
I tabellen kan du se, i hvilke tilfælde man kan overveje, om der skal søges om genoptagelse af årsopgørelsen.

Er handelsværdien i indkomståret lavere end ovennævnte, kan handelsværdien anvendes.

Reguleringen af værdien foretages med hjælp fra et OECD-prisindeks for ejendomme i Spanien. Herudover kan der reguleres for forskellen imellem den offentlige vurdering i Danmark og de faktiske handelspriser i Danmark i 2001 (ca. 15%).

Pensionsmodtagere har særligt nedslag og stigningsbegrænsninger.

Danske årsopgørelser tilbage til og med 1998 kan genoptages som følge af den nye praksis og ovennævnte EU afgørelse. Fristen for at søge om genoptagelse er 25. december 2008.

Cand. jur. Hans Birkholm
inwema.dk


Kommentarer
Navn:


Kommentar:


E-mail (vises ikke):Udfyld venligst sikkerhedskodenSkat i Spanien - Inwema ApS - Internationale skattejurister