Spansk Stil

Afmeld nyheder
2. halvår 2008

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
I Spanien kan man ikke sidde i uskiftet bo
Spansk Stil
Har du ejendom eller andre formuegoder i Spanien, er det særligt vigtigt at oprette et testamente. For det første for at sikre at dine ønsker bliver opfyldt, og for det andet for at undgå de unødige omkostninger, der påløber hvis der ikke er noget testamente.

I arvesager er det testators (den der tegner testamentet) nationale lov der gælder, altså den danske lov.
I den danske lov fremgår det dog, at det er loven i det land, hvor afdøde havde fast bopæl der er gældende, altså den spanske lov. Dette kan til tider give problemer, da den ene lov henviser til den anden og visa versa. Disse problemer kan undgås ved at skrive i testamentet, at det er den danske lov der skal være gældende.

Uanset hvilken lov man følger, bliver man nødt til at følge spanske regler for opgørelsen af boet i Spanien og her skal præsenteres mere dokumentation end i Danmark. Dokumentation der skal oversættes og legaliseres.

Har man valgt kun at oprette testamente i Danmark, vil det altså også gælde i Spanien, men processen ved opgørelsen af boet går nemmere og hurtigere med et spansk testamente. Dette fordi man undgår at skulle have oversat en række dokumenter og lovcertifikater, og man undgår eventuelle problemer med spanske notarer. Samtidig kan man, ved at notere i det spanske testamente at det udelukkende gælder for hvad man ejer inden for Spaniens grænser, undgå, at et eventuelt dansk testamente mister sin gyldighed.

Arveafgift
Man slipper heller ikke for at betale arveafgift. Hvor meget der skal betales afhænger af forskellige faktorer, bl.a af værdien af de formuegoder arvingerne modtager. Beskatningen er progressiv, jo større værdi goderne har, jo mere skal der betales i skat. Familieforholdet til afdøde har også betydning, jo længere ude i slægtleddene, jo større procentdel betaler man. Der er der dog et minimumsbeløb, hvor man er fritaget for at betale arveafgift, men det afhænger af slægtskabsforholdet.

Arveskatten skal betales senest 6 måneder efter dødsfaldet. Overskrides denne tidsfrist vil skatte-væsenet opkræve en ekstra afgift og det er slet ikke unormalt at arvesager med udlændinge overskrider denne frist. Dette fordi der skal indhentes mange dokumenter der, som nævnt, skal oversættes og legaliseres.

Uskiftet bo
Begrebet uskiftet bo findes ikke i Spanien, derfor er det vigtigt at oprette testamente, hvori man giver udtryk for, at man ønsker, at ægtefællen skal sidde i uskiftet bo. Man skal dog være opmærksom på, at der skal skiftes med særbørnene, med mindre de giver afkald på arven eller hvis testator angiver i testamentet, at tvangsarven til særbørnene opgøres gennem formuegoder i Danmark.

Javiér García León, advokatDin vurdering

(2 stemmer)


Læs også


Skat i Spanien - Inwema ApS - Internationale skattejurister