Spansk Stil

Afmeld nyheder
Virksomheder

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
At købe bolig i Spanien er bestemt ikke det samme som i Danmark, hvor ejendomsmægleren laver meget af det juridiske arbejde. I Spanien har ejendomsmægleren intet juridisk ansvar.
Virksomheder
Af forebygge er altid bedre end at kurere, men mange fortrækkere at spare de sidste penge ved købet af en ejendom til 150.000 ja helt op til 1,5 million euros ved ikke at bruge en advokat.
At købe bolig i Spanien er bestemt ikke det samme som i Danmark, hvor ejendomsmægleren laver meget af det juridiske arbejde.
I Spanien har ejendomsmægleren intet juridisk ansvar, så derfor er det vigtigt altid at benytte juridiske assistance.

Ved at vælge den rigtige juridiske assistance kan man være sikker på, de spanske juridiske krav vil blive opfyldt, at ejendommen er registreret i sælgerens navn, om der er optaget lån i boligen, om der er verserende sager, om den er fri for gæld eller andre hæftelser.

Der gives information om hele købsproceduren i forbindelse med køb af ejendom i Spanien og alle de omkostninger, der opstår herigennem

Efter depositumet er betalt, skal man udforme købsbetingelserne på skrift. Her vil advokaterne udarbejde den private kontrakt.
Det er almindeligt at betale et depositum svarende til 10 % af prisen ved udveksling af kontrakter, hvilket normalt ikke vil blive refunderet hvis køberen misligholder kontrakten.
Omvendt, hvis sælgeren ikke lever op til sine forpligtelser, vil køber have ret til at ophæve kontrakten og kræve erstatning eller den fulde obligatoriske opfyldelse af kontrakten.

Til sidst, på den dag, der er blevet aftalt underskrives skødet sammen med en Notar og effektuere den endelige betaling til sælgeren, som samtidig vil overføre ejendomsbessiddelsen over til køber ved at aflevere nøglerne, efter hvilket salgshandlen er fuldført.

Straks derefter vil Notaren faxe skødets detaljer til den lokale Tingbog / ejendomsregister for at informere om den nye ejers identitet således at der undgås, at ejendommen bliver solgt to gange.

Således handler Notaren og Tingbogen / ejendomsregister i samme ånd for at beskytte og garantere købers interesse.
Man vil senere blive bedt om at betale de relevante skatter og afgifter og sørge for, at tingbogen / ejendomsregister modtager det originale skøde til registrering.Omkostninger ved køb:

Honorarer :
Notarius Publicus, som fakturerer efter en fast skala. Beløbet kan variere fra € 500 og op til € 2.000, afhæging af ejendommes pris. 

Tingbogen / ejendomsregister normalt 60 / 70 % af Notarens honorar.


Skatter og afgifter :
Hvis der købes en ejendom, der er videresolgt er det obligatorisk at betale afståelsesskatten (ITP) på 7%.

Hvis der købes en ny ejendom eller en ejendom som er under opførelse af en bygherre, developer eller en almindelig erhvervsdrivende, skal der betales moms (IVA) på 7% plus Stempelafgiften på 1 %.

Momssatsen (IVA) forhøjes til 16% hvis der købes grunde, erhvervsgrunde og ejendomme eller garageplads

Merværdien ( Plus Valia ) er en skat, der kræves af den lokale kommune baseret på det særlige område hvor ejendommen er placeret, hvor stor grunden er, på matriklens værdi og på datoen for det tidligere skøde.

Denne skat kan blive på mellem nogle få hundred euros og op til adskillige tusinde euros ved større ejendomme med tilhørende land.
Ved lov er det sælgeren der tvinges til at betale denne skat men det er almindeligt, at parterne forhandler om hvem der skal betale denne omkostning.

Til sidst skal man huske på, at advokaten ligeledes fakturere for sin professionelle assistance.
Normalt vil advokatens salær ligge på mellem 1 % og 2 % af prisen plus moms (16%).


Skrevet af advokat Ana Mª Navarrete Podadera

Bufete de Ana Mª Navarrete
C/Alfonso XIII
Edif Terminal I, 2 nº 5
29640 Fuengirola
Malaga, España.
Tel: +34 952 58 57 21
Fax: +34 952 19 71 47
e-mail : Info@navarrete.dk
Vis stort kort


Video om Spanien - spanskstil channel