Spansk Stil

Afmeld nyheder
2. kvartal 2008

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
Ejer du bolig i Spanien, men er bosiddende i Danmark, skal du typisk betale dansk ejendomsværdiskat. Skatten kan kun undgås, hvis ejendommen ikke kan tjene som bolig
Spansk Stil - 2. kvt. 2008
For fritidsboliger beregnes ejendomsværdiskat fra overtagelsesdag ved køb til overdragelsesdag ved salg. For helårsboliger beregnes ejendomsværdiskat derimod fra indflytningsdagen ved køb til udflytningsdagen ved salg.

Den gældende dobbeltbeskatningsaftale imellem Danmark og Spanien ændrer ikke på Danmarks mulighed for at opkræve ejendomsværdiskat. Det er dog muligt at trække de spanske formue- og ejendomsskatter fra i den ejendomsværdiskat, der beregnes i Danmark.

Praksis for udenlandske ejendomme har været, at det var handelsværdien for ejendommen den 1. januar i året, der skulle anvendes som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskatten.

Hvis du ejede boligen den 1. januar 2001, har du dog, såfremt værdien her var lavere end i indeværende år, kunne anvende denne dato som beregningsgrundlag.
Det følger af skattestoppet.

Hvis ejendommen er købt efter den 1. januar 2001, har du kunne anvende købsprisen, hvis denne var lavere end handelsværdien den 1. januar i det indeværende år.

Har du købt din spanske bolig efter den 1. januar 2001, har du altså ikke kunne anvende værdien den 1. januar 2001 som grundlag for beregningen af ejendomsværdiskatten.
Det er i modsætning til gældende regler for danske ejendomme, hvor beregningsgrundlaget for 2001 kan anvendes, selvom man først har erhvervet ejendommen efterfølgende.

Denne forskel i praksis er ved en dom ved EF-domstolen fra januar i år blevet kendt EU stridig, ligesom Skatterådet i en nylig afgørelse har underkendt denne praksis. SKAT skal derfor fremover ændre praksis på området, ligesom det ikke kan udelukkes, at det vil være nødvendigt med en lovændring.
SKAT undersøger i øjeblikket konsekvenserne af dommen.

Hvis du har betalt dansk ejendomsværdiskat af en ejendom beliggende i Spanien, har du muligvis betalt for meget. I så fald vil der være mulighed for at få genoptaget dine danske årsopgørelser 5 år tilbage.
Vi har i nedenstående tabel vist, i hvilke tilfælde man kan overveje, om der skal søges om genoptagelse af årsopgørelsen.

Andet at tage højde for
Er handelsværdien i indkomståret lavere end ovennævnte, kan handelsværdien anvendes. Søges der om genoptagelse af årsopgørelsen anbefaler vi, at du får en uafhængig ejendomsmægler til at lave en vurdering af hvad handelsværdien var på den ønskede dato.

INWEMA vurderer, at det er EU-stridigt at bruge handelsværdien som grundlag for beregning af ejendomsværdiskat i Spanien. Dette fordi grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat i Danmark netop er den offentlige vurdering. Det kan dog ikke garanteres, at SKAT umiddelbart vil godkende, at den offentlige spanske vurdering (valor catastral) bruges som grundlag for beregning af ejendomsværdiskat. En ny afgørelse fra Skatterådet lægger op til, at det vil være muligt at anvende officielle prisindekser for ejendomme.
Ud fra dette kan man lave en værdiansættelse for tidligere år, som så kan fungere som udtryk for handelsværdien.
Dette må også formodes at være tilfældet for Spaniens vedkommende, og der arbejdes i øjeblikket på at indhente sådanne indekser for flere spanske regioner.

Skrevet af: Hans BirkholmMere information
Skat i Spanien

Din vurdering

Bliv den første til at stemme


Læs også

Skat i Spanien - Inwema ApS - Internationale skattejurister

Video om Spanien - spanskstil channel